Hoppa till innehåll

Utlysning av stipendier

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier:

A.W. Myrbergs stipendium, 1 rum à 1267 kronor

Utdelas till studerande av Göteborgs nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar.

A Carlanders stipendiefond, 1 rum á 541 kronor

Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

M-A Dahlgrens stipendiefond, 1 rum á 1522 kronor

Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerande, som är född i Göteborgs och Bohus län med företräde för den som har gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes.

Dicksonska bostadsfondens stipendiefond, 1 rum á 694 kronor

Stipendiet utgår som bidrag till ett hyresrum i nationshuset. Utdelas till behövande landsman som genom flit och ett stadgat uppförande gjort sig förtjänt av understöd.

H o A Larssons stipendiefond, 1 rum á 2182 kronor

Utdelas till förtjänt, medellös landsman.

Kenneth Prytz stipendiefond, 1 rum á 1485 kronor

Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

Göteborgs nations jubelstipendiefond, 1 rum á 1977 kronor

Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 25 februari!
Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

Lycka till med Era ansökningar!

 Hedil Minshed                                                                               Elias Collin   

Göteborgs Nations förste kurator                               Stipendiesekreterare