Hoppa till innehåll

Utlysning av två stipendium

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier:

Andréns stipendium till forskarsstuderande, 2 rum à 30 000 kronor

Utdelas till forskarstuderande av Göteborgs nation, vilka genom framstående intelligens, arbetsamhet och rena seder ger de säkraste förhoppningar att i en framtid kunna gagna vetenskapen och fäderneslandet.

A.W. Myrbergs stipendium, 1 rum à 1242 kronor

Utdelas till studerande av Göteborgs nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar.

OBS! Sista ansökningsdag för båda stipendierna är den 14 november!

Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

Lycka till med Era ansökningar!

 Malin Johansson                                                                               Elias Collin   

Göteborgs Nations förste kurator                               Stipendiesekreterare