Hoppa till innehåll

Utlysning fyllnadsval Bibliotekarie

Härmed utlyses posten bibliotekarie för perioden HT21-VT22. För att söka posten maila din ansökan till 1q@goteborgsnation.se senast 17/10-2021.

Reglemente för

Göteborgs Nations

Bibliotekarie

Antaget av styrelsen våren 2015

Kompletterar stadgans kapitel 9 § 3

Bibliotekarie väljes för ett år på vårlandskapet.

Det åligger Bibliotekarien att:

  • handha vården av Nationens bibliotek och svara för Nationens kulturverksamhet samt tillsammans med Arkivarien ansvara för Nationens arkiv.

Detta innebär att Bibliotekarien skall:

  • ansvara för att Nationens bibliotek är uppdaterat både vad det gäller juridisk grundlitteratur samt skönlitteratur.
  • administrera utlåningen av Nationens bokbestånd samt tillse att alla böcker återbördas inom utsatt tid (tre veckor med möjlig förlängning).
  • upplysa landsmän om det faktum att rösträtten på landskap upphävs vid förfallna boklån.   

Bibliotekarien är ordförande i Göteborgs Nations Kulturnämnd, vilket innebär att vederbörande sammankallar och leder nämndens möten och arrangemang.

Kulturnämnden skall:

  • bedriva och arrangera kulturverksamhet för att tillgodose landsmännens musik-, konst-, teater-, och litteraturintressen. Kulturverksamheten skall i den mån som är möjlig vara kontinuerlig utan att fokusera på alkohol.
  • ansvara för planering och genomförande då Nationen deltar i Uppsala kommuns Kulturnatt.
  • ansvara för utdelandet av Nationens Mytomanienpris vilket består av det gyllene struphuvudet samt en inspirerad motivering. Detta pris delas ut på Julmiddagen varje år. Om Mytomanienpriset finns särskilda statuter.
  • ansvara för planering och genomförande av Max Albin gasquen som hålls årligen                    

      den 1 mars.

Bibliotekarien ansvarar för att förste kurator förses med aktuella kalendarium samt förslag till s.k banners, reklamrubriker till Nationens hemsida. I varje nummer av Halta Lejon skall Bibliotekarien producera en ’bibliospalt’ samt informera om kommande evenemang.

Bibliotekarien representerar Nationen utåt vid många tillfällen. Det åligger därför Bibliotekarien att i sin kontakt med gäster, föredragshållare, myndigheter, andra nationer, allmänheten och övriga vinnlägga sig om att göra ett så gott intryck som möjligt.

Bibliotekarien erbjuds varje termin att representera Nationen vid besök vid vännation antingen i Åbo eller Lund, samt vid arrangemang i Uppsala såsom Högtidskuratorskonvent samt mer informella arrangemang som mindre sittningar med andra nationer.

Bibliotekarien är ledamot av Göteborgs Nations PR-utskott.

Bibliotekarien är skyldig att representera Nationen i Bibliotekariekonventet.

Bibliotekarien skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente, till efterträdaren.

Bibliotekariens postfack på Kuratorsexpeditionen skall tömmas regelbundet.