Hoppa till innehåll

Vinterlandskap 5 februari

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL VINTERLANDSKAP 5 FEBRUARI 18.00.

Om du vill söka, eller nominera någon annan, till en ämbetsmannapost kontakta 1Q.

Ev. bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se fem dagar innan landskapet (11 kap. 13 § stadgan).

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa (60 kr).
Varmt välkomna!

Kallelse: Vinterlandskap VT18