Hoppa till innehåll

Vinterlandskap

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Vinterlandskap

 

Måndagen den 8 februari kl. 18:00

 

 

Preliminär föredragningslista:

 

 • 1                 Landskapets öppnande
 • 2                 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 • 3                 Godkännande av kallelse och föredragningslista
 • 4                 Meddelanden
 • 5                 Ev. restantier och förfallna boklån
 • 6                 Ev. kallelse av hedersledamot
 • 7                 Ev. val av senior
 • 8                 Förslag på stadgeändring
 • 9                 Ekonomisk rapport
 • 10               Val av Andre kurator
 • 11               Val av Sekreterare
 • 12               Val av Köksmästare
 • 13               Fyllnadsval av 5 Klubbverkare
 • 14               Fyllnadsval av 2 Brunchvärdar
 • 15               Val av Redaktör
 • 16               Val av Fanbärarsuppleant
 • 17               Val av Arkivarie
 • 18               Val av Marknadsansvarig
 • 19               Val av Teaterförman
 • 20               Val av Idrottsförman
 • 21               Val av PR-förman
 • 22               Val av Webbredaktör
 • 23               Val av Alkholombud
 • 24               Val av 2 ledamöter av Kulturnämnden
 • 25               Övriga frågor
 • 26               Ordet fritt
 • 27               Landskapets avslutande

 

 

Bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

 

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!