Hoppa till innehåll

Ytterligare utlysning av rum!

Ännu fler rum utlyses nu!

Utlysning av rum Inflyttning 1/9 2015

Utlysning av rum:
1, Ett litet rum på första våningen med fönster mot Sankt Larsgatan utlyses härmed
Inflyttning 1/10 – 15

2, Ett stort rum på andra våningen med fönster mot gården utlyses härmed
Inflyttning 1/10 – 15

3, Ett litet rumandra våningen med fönster mot Sankt Larsgatan utlyses härmed
Inflyttning 1/10 -15

Sista ansökningsdag

15/9 -15

Sista ansökningsdag
15/9 2015

Nationen tillämpar 10 månaders hyra och bostaden är således hyresfri juni samt juli.

Ansökan enligt mall nedan lämnas till Husförman Emil Thornberg, inne på expeditionen eller postas till;
Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala
Att: Husförman
Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se alt. 2q@goteborgsnation.se Obs! Inga ansökningar tas emot via mejl!!!

____________________________________________________________

Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för VT15 från Uppsala Universitet eller SLU!
Är du ny student räcker det med registreringsintyg!

Ansökan är ogiltigt utan intyg.

BOSTADSANSÖKAN

BOR REDAN I HUSET (ringa in ditt svar): JA / NEJ

DAGENS DATUM: ______________________________________

NAMN:_______________________________________________

PERSONNR:__________________________________________

ADRESS:_____________________________________________

TELEFON:____________________________________________

MAIL:________________________________________________

MEDLEM I GÖTEBORGS NATION SEDAN:___________________

ANTAL TERMINER SOM MEDLEM AV NATIONEN TOTALT:______

ÄMBETEN PÅ GÖTEBORGS NATION OCH ANTAL TERMINER:

1, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

2, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

3, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

4, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

5, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

RUM JAG ÄMNAR SÖKA OCH RANGORDNING:
1,_______________________________
2,_______________________________
3,_______________________________
4,_______________________________

Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för VT15 från Uppsala Universitet eller SLU! Är du ny student räcker det med registreringsintyg! Ansökan är ogiltigt utan intyg.